Home

De Nationale Kamer

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) omvat alle actieve gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders van het land. De NKGB heeft rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Brussel.

De wetgever kende aan de Nationale Kamer een aantal wettelijke taken toe, samengevat als volgt: waken over de goede werking van het beroep, het beroep controleren en het beroep officieel vertegenwoordigen.

MEER OVER ONS

Hebt u een vraag?

Legalisatie

Klokkenluidersdossier