Aalst: eerste kanton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van AALST I, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, gelijkvloers, zittingzaal A, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3.

 

Tel. griffie: 053/82.07.02