Aalst: tweede kanton

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van AALST II, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, gelijkvloers, zittingzaal A, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3.

Tel. griffie: 053/82.07.02