AB12 kamer
bouwzaken – aannemingsovereenkomsten met betrekking tot gebouwen of onderdelen ervan, inbegrepen facturen – erelonen en beroepsaansprakelijkheid van architecten en aannemers – schadevergoeding in verband met onroerende goederen – bouwzaken, in het bijzond

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de AB12 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal F1, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/1.