AB6 kamer
Hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de politierechtbank in burgerlijke zaken) (burgerlijke zaken betreffende het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht na toewijzing aan een kamer met drie rechters

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de AB6 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal E6, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/1.

 

 

Tel. griffie: 03/ 257 86 68