ABKg kamer
alle zaken die behoren tot de bevoegdheid van de voorzitter zetelend in kort geding, zoals in kort geding en ten gronde voor zover deze zaken niet behoren tot de bevoegdheden van de familierechtbank

Om te verschijnen op DINSDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 11:30 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, ABKg kamer, (zetelende (zoals) in kortgeding), zaal E4, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/1.