AF5 kamer
(hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter behorende tot de bevoegdheid van de familierechtbank

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 12:00 uur in de namiddag, voor de AF5 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal E2, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/1.

 

 

Tel. griffie: 03/ 257 86 68