AFI1
één rechter: alle vorderingen en betwistingen in fiscale zaken

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de AFi1 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal A4, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/1.