Antwerpen
burgerlijke zaken

Om te verschijnen op WOENSDAG*** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VIERENTWINTIGSTE kamer van de POLITIERECHTBANK ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zetelende in burgerlijke zaken, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal F5, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/3.

 

 

tel. griffie: 03/257.93.23