Antwerpen: derde kanton

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 09:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van ANTWERPEN 3, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zaal A3, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/19.

 

 

Tel. griffie: 03/ 257 81 24