Antwerpen: vierde kanton

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 09:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van ANTWERPEN 4, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zaal A3, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/19.

 

Tel. griffie: 03/ 257 81 24

NB:Het negende kanton werd op 01/05/2018 opgeheven (hervorming van de gerechtelijke kantons) en opgenomen in het vierde kanton.