Antwerpen: vijfde kanton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 09u30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van ANTWERPEN 5, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zaal A2, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/19.

 

Tel. griffie: 03/ 257 81 24