B 1e kamer
arbeidsovereenkomsten arbeiders: art.578 en 583 Ger.W.

Elke eerste en derde dinsdag van de maand.

  

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de EERSTE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00