B. 2e kamer
de inleiding en behandeling van alle faillissementsvorderingen en de vorderingen ontstaan uit faillissement; de dagvaardingen in ontbinding van vennootschappen en de geschillen ontstaan uit de vereffening van vennootschappen

Elke eerste en derde maandag van de maand.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE B KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.30.50

Geen zittingen van:

maandag 26.12.2022 t/m vrijdag 30.12.2022

maandag 10.04.2023 t/m vrijdag 14.04.2023