B 2e kamer
arbeidsovereenkomsten bedienden: art. 578 en 583 Ger.W.

Elke eerste en derde maandag van de maand.

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de TWEEDE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00