B 6e kamer
sociale zekerheid werknemers: art. 580 en 583 Ger.W.

Elke vierde dinsdag en elke derde woensdag van de maand.

 

Om te verschijnen op DINSDAG/WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de  ZESDE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00