B. 7 kamer
beslagrechter

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de BESLAGRECHTER, B.7 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zetelende zoals in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04