Beslagrechter

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de BESLAGRECHTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende zoals in kortgeding, lokaal 2.6, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

 

Tel. griffie: 09/234.46.00