Boom

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 09:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van BOOM, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2850 Boom, Jozef Van Cleemputplein 8.

 

 

Tel. griffie: 03/ 888 00 07