Brasschaat

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 09:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van BRASSCHAAT, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2930 Brasschaat, Hemelakkers 65-67.

 

 

Tel. griffie: 03/ 651 67 25