Brugge: eerste kanton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van BRUGGE I, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 4.

Tel. griffie: 050/47.33.50