D 1e kamer
arbeidsovereenkomsten arbeiders: art. 578 en 583 Ger.W.

Elke derde donderdag van de maand.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de D EERSTE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

 

Tel. griffie: 052/25.96.30