D 28e kamer
inleidingen

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 09.00 uur voor de D ACHTENTWINTIGSTE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 

 

Tel. griffie: 052/26.08.06