D 38e kamer
hoger beroep tegen vonnissen van vrederechter: 3 rechters

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 11:30 uur in de voormiddag voor de D ACHTENDERTIGSTE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 

 

 

Tel. griffie: 052/26.08.06