D 3de kamer
arbeidsongevallen, beroepsziekten, sociale zekerheid werknemers

Elke eerste donderdag van de maand

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de D DERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

 

Tel. griffie: 052/25.96.30