D 3e kamer
gerechtelijke reorganisatie

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om  9:30 uur in de voormiddag, voor de D DERDE KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK  GENT, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

 

 

Tel. griffie: 052.25.96.71