D 4e kamer
bijdragen werknemers en sociale zekerheid: art. 580 en 583 Ger.W.

Elke tweede dinsdag van de maand.

Opgelet: deze zitting is enkel voor geschillen bedoeld in artikel 580,1° Ger.W.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de D VIERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31. 

 

Tel. griffie: 052/25.96.30