D 6e kamer
sociale zekerheid werknemers: art. 580 en 583 Ger.W.

Elke derde dinsdag van de maand.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de D ZESDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

  

Tel. griffie: 052/25.96.30