D 7e kamer
zaken die niet aan een specifieke kamer werden toegewezen

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de D ZEVENDE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 

Tel. griffie: 052/26.08.06