D 7e kamer
collectieve schuldenregeling: art. 578,14 Ger.W.

Niet de vijfde woensdag van de maand.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de D ZEVENDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

 

Tel. griffie: 052/25.96.30