Samenstelling

De leden van de 2 benoemingscommissies zijn benoemd voor een periode van 4 jaar.

Samenstelling van de Nederlandstalige benoemingscommissie:

 • Etienne Allaert: voorzitter, effectief lid. Substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen.
 • Peter Van Landeghem: ondervoorzitter, effectief lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 • Barbara Strobbe: secretaris, effectief lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.
 • Peter Demont: effectief lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Limburg.
 • Pascale Ballaux: effectief lid. Magistraat. Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen.
 • Diederik Bruloot: effectief lid. Hoogleraar. Docent aan de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent.
 • Thierry Freyne: plaatsvervangend lid. Algemeen directeur van het AZ Jan Portaels.
 • Caroline De Mey: plaatsvervangend lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel. 
 • Bart Nelissen: plaatsvervangend lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Leuven.
 • Maarten Honoré: plaatsvervangend lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.
 • Aag Bellens: plaatsvervangend lid. Magistraat. Rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
 • Daniel De Wolf: plaatsvervangend lid. Hoogleraar. Hoofddocent aan de faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

Samenstelling van de Franstalige benoemingscommissie:

 • Guy Moré: voorzitter, effectief lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Namen.
 • Bernard Garcez: ondervoorzitter, effectief lid. Jurist, rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant en voormalig plaatsvervangend rechter van het vredegerecht van het kanton Gembloux-Eghezée.
 • Annick Jackers: secretaris ad interim, effectief lid. Magistraat. Raadsheer in het hof van beroep te Luik.
 • Marie-Christine Bauche: effectief lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.
 • Jean Bublot: effectief lid. Hoogleraar. Docent aan de universiteit van Luik.
 • Daniel Rauw: effectief lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik.
 • Axel de Donnea de hamoir: plaatsvervangend lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Namen.
 • Philippe Aoust: plaatsvervangend lid. Erevoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechteiijk arrondissement Namen.
 • Cécile Orban: plaatsvervangend lid. Magistraat. Vrederechter van het kanton Fosses-la-Ville.
 • Laetitia Lapraille: plaatsvervangend lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luxemburg.
 • Isabelle Richelle: plaatsvervangend lid. Hoogleraar fiscaal recht aan de Université de Liège.
 • Miguel Hanquart: plaatsvervangend lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.