Samenstelling

De leden van de 2 benoemingscommissies zijn benoemd voor een periode van 4 jaar per ministerieel besluit van 7 september 2018, dat in werking trad op de dag van haar publicatie (21 september 2018). Gedurende de eerste twee jaren nam de voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie, Bernard Tilleman, ook het voorzitterschap waar van de verenigde benoemingscommissies. Zijn Franstalige collega Patrick Gielen neemt het voorzitterschap daarna over voor de twee volgende jaren.

Samenstelling van de Nederlandstalige benoemingscommissie:

 • Bernard Tilleman: effectief lid, voozitter. Decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.
 • Frank Desmet: effectief lid, ondervoorzitter. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.
 • Stijn Scheldeman: effectief lid, secretaris. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Limburg.
 • Peter Van Landeghem: effectief lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 • Karen Broeckx: effectief lid. Raadsheer in het hof van beroep te Gent.
 • Etienne Allaert, effectief lid. Subsituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen.
 • Diederik Bruloot: plaatsvervangend lid. Docent aan de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent.
 • Francis Snoeck: plaatsvervangend lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
 • Eric De Belder: plaatsvervangend lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 • Dieter Ver Eecke: plaatsvervangend lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.
 • Kurt Creyf: plaatsvervangend lid. Vrederechter van het derde kanton Brugge.
 • Leen Desticker: plaatsvervangend lid. Advocate en plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Brugge.

Samenstelling van de Franstalige benoemingscommissie:

 • Patrick Gielen: effectief lid, voorzitter. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel.
 • Philippe Culem: effectief lid. Voorzitter van de vrederechters en rechters van de politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hainaut.
 • François-Michel Huwart: effectief lid, secretaris. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Hainaut.
 • Marcel Mignon, effectief lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luxembourg. 
 • Olivier Michiels, effectief lid. Kamervoorzitter in het hof van beroep van Liège.
 • Bernard Garcez, effectief lid. Jurist.
 • Charles Charlier, plaatsvervangend lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Liège.
 • Vacante plaats
 • Laetitia Lapraille: plaatsvervangend lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luxembourg.
 • Olivier Eggermont, plaatsvervangend lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Hainaut.
 • Marie Lamensch: plaatsvervangend lid. Professor fiscaal recht aan de VUB en docent aan de UCL en de KU Leuven.
 • Auguste-Thierry Garot: plaatsvervangend lid. Ererechter bij de politierechtbank van Liège.