Samenstelling

De leden van de 2 benoemingscommissies zijn benoemd voor een periode van 4 jaar per ministerieel besluit van 19 oktober, dat in werking trad op de dag van haar publicatie (28 oktober 2022). Gedurende de eerste twee jaren neemt de voorzitter van de Franstalige benoemingscommissie, Anthony Proveux, ook het voorzitterschap waar van de verenigde benoemingscommissies. Zijn Nederlandstalige collega Etienne Allaert neemt het voorzitterschap daarna over voor de twee volgende jaren. 

Samenstelling van de Nederlandstalige benoemingscommissie:

 • Etienne Allaert: voorzitter, effectief lid. Substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen.
 • Peter Van Landeghem: ondervoorzitter, effectief lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 • Barbara Strobbe: secretaris, effectief lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.
 • Peter Demont: effectief lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Limburg.
 • Pascale Ballaux: effectief lid. Magistraat. Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen.
 • Diederik Bruloot: effectief lid. Hoogleraar. Docent aan de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent.
 • Thierry Freyne: plaatsvervangend lid. Algemeen directeur van het AZ Jan Portaels.
 • Vacante plaats van plaatsvervangend lid. 
 • Vacante plaats van plaatsvervangend lid. 
 • Maarten Honoré: plaatsvervangend lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.
 • Aag Bellens: plaatsvervangend lid. Magistraat. Rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
 • Daniel De Wolf: plaatsvervangend lid. Hoogleraar. Hoofddocent aan de faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

Samenstelling van de Franstalige benoemingscommissie:

 • Anthony Proveux: voorzitter, effectief lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.
 • Bernard Garcez: ondervoorzitter, effectief lid. Jurist, rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant en voormalig plaatsvervangend rechter van het vredegerecht van het kanton Gembloux-Eghezée.
 • Marie-Christine Bauche: secretaris, effectief lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.
 • Guy Moré: effectief lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Namen.
 • Annick Jackers: effectief lid. Magistraat. Raadsheer in het hof van beroep te Luik.
 • Jean Bublot: effectief lid. Hoogleraar. Docent aan de universiteit van Luik.
 • Daniel Rauw: plaatsvervangend lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik.
 • Philippe Aoust: plaatsvervangend lid. Erevoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechteiijk arrondissement Namen.
 • Laetitia Lapraille: plaatsvervangend lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luxemburg.
 • Axel de Donnea: plaatsvervangend lid. Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Namen.
 • Cécile Orban : plaatsvervangend lid. Magistraat. Vrederechter van het kanton Fosses-la-Ville
 • Isabelle Richelle : plaatsvervangend lid. Hoogleraar fiscaal recht aan de Univeristé de Liège.