Internationaal

Hoewel de Nationale Kamer een nationale instelling is, engageert zij zich al vele jaren ook op internationaal en Europees vlak.

In 2012 was de Nationale Kamer actief betrokken bij het Europese project EJE. Hierdoor ontstond bij de projectpartners het idee om enkele beroepsorganisaties binnen de EU te verenigen, om zo de belangen van het gerechtsdeurwaardersambt te kunnen stroomlijnen en uitdragen op Europees niveau. In 2013 werd dan de Europese Kamer van Gerechtsdeurwaarders opgericht, met Frankrijk, België, Luxemburg en Italië als stichtende landen. In de schoot van de Europese Kamer werden verder ook enkele andere interessante projecten uitgerold, zoals EJS (E-justice Signification), voor een meer efficiënte betekening tussen de EU-lidstaten, en EJL (European Judicial Learning), een online opleidingsplatform. De Europese Kamer van Gerechtsdeurwaarders zal haar lopende projecten afronden, om vervolgens te worden ontbonden gezien de oprichting van de Europese Unie van Gerechtsdeurwaarders (UEHJ) in 2016.

In 2016 werd de brug geslagen met de Union internationale des huissiers de justice (UIHJ): de internationale beroepsvereniging van gerechtsdeurwaarders, waar België al jaar en dag deel van uitmaakt, en dit in de vorm van de UEHJ. De UEHJ houdt zetel te Brussel, op nauwelijks 300 meter van het Europees Parlement. De Europese Unie van Gerechtsdeurwaarders wil de belangen van het beroep bij de Europese instellingen verdedigen en kan hiertoe het noodzakelijke lobbywerk doen. De UEHJ telt onder haar leden 25 Nationale Kamers of verenigingen van gerechtsdeurwaarders.

De UEHJ is een partnership aangegaan met de Fondation Européenne des Huissiers de Justice, met het oog op een nieuw Europees project: FAB (Find a bailiff) III. In het kader van dit project wil men een elektronische lijst van Europese gerechtsdeurwaarders realiseren, evenals een rechtstreekse aansluiting van deze “gerechtsdeurwaardersgids” op het beveiligd platform e-CODEX.