Ontstaan

In juni 2014, na de invoering van het ‘nieuwe’ statuut van gerechtsdeurwaarders, werd de vzw SAM-TES (Samenwerken voor een meer rechtvaardige maatschappij - Travailler ensemble pour une société plus juste) opgericht door de NKGB. Het kenniscentrum heeft als taak het beleid van de NKGB te versterken en de dienstverlening naar de beroepsgroep te optimaliseren. Het kenniscentrum focust zich op vier pijlers (overeenkomstig de statuten):

  • opvolgen van relevante wetgeving en politiek-juridische ondersteuning;
  • ontwikkeling en innovatie van IT-toepassingen;
  • uitbouw van een aantrekkelijk opleidingsaanbod in het kader van de verplichte permanente vorming;
  • interne en externe communicatie.