Organen

SAM-TES is samengesteld uit twee organen: de raad van bestuur en de algemene vergadering. Deze twee organen oefenen de verschillende opdrachten, opgesomd in de statuten (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad), uit.

De algemene vergadering is samengesteld uit de arrondissementskamers (vertegenwoordigd door de syndici), de NKGB (vertegenwoordigd door het directiecomité) en enkele raadgevende werkende leden (voormalige voorzitters en leden van het directiecomité). Dit orgaan beschikt over de klassieke (exclusieve) bevoegdheden van een AV: benoeming bestuurders, goedkeuring jaarrekening, wijziging statuten, …

De raad van bestuur is samengesteld uit 13 door de algemene vergadering benoemde leden en zij vertegenwoordigen de 12 arrondissementskamers en de NKGB. De hoofdopdracht is tweeledig: de officiële vertegenwoordiging van het kenniscentrum en de uitoefening van de dagelijkse leiding.

 
Nicolas Bouchelet
Nicolas Bouchelet
Voorzitter - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Brabant wallon
Frédéric Raes
Ondervoorzitter - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van West-Vlaanderen
Bernard Melotte
Penningmeester - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Luxemburg
Olivier Gasia
Secretaris - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Leuven
Toon Sorgeloos
Bestuurder - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Oost-Vlaanderen
Axel de Donnea de Hamoir
Bestuurder - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Namen
Jean Bosly
Bestuurder - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Luik
Nordin Allali
Bestuurder - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Antwerpen
Patrick Jespers
Bestuurder - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Brussel
Bert Vandebergh
Bestuurder - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Limburg
Christian Préaux
Bestuurder - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Henegouwen
Maryline Langer
Maryline Langer
Bestuurder - Afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Eupen-Verviers
Quentin Debray
Quentin Debray
Bestuurder - afgevaardigde voor het directiecomité van de NKGB