Organen

SAM-TES is samengesteld uit twee organen: de raad van bestuur en de algemene vergadering. Deze twee organen oefenen de verschillende opdrachten, opgesomd in de statuten (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad), uit.

De algemene vergadering is samengesteld uit de arrondissementskamers (vertegenwoordigd door de syndici), de NKGB (vertegenwoordigd door het directiecomité) en enkele raadgevende werkende leden (voormalige voorzitters en leden van het directiecomité). Dit orgaan beschikt over de klassieke (exclusieve) bevoegdheden van een AV: benoeming bestuurders, goedkeuring jaarrekening, wijziging statuten, …

De raad van bestuur is samengesteld uit 13 door de algemene vergadering benoemde leden en zij vertegenwoordigen de 12 arrondissementskamers en de NKGB. De hoofdopdracht is tweeledig: de officiële vertegenwoordiging van het kenniscentrum en de uitoefening van de dagelijkse leiding.

 
Nicolas Bouchelet
Nicolas Bouchelet
Voorzitter - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Brabant wallon
Patrick Dumortier
Patrick Dumortier
Ondervoorzitter - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Oost-Vlaanderen
Bernard
Bernard Yernaux
Penningmeester - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Hainaut
Luc Chabot
Luc Chabot
Secretaris - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Liège
Quentin Debray
Quentin Debray
Bestuurder - afgevaardigde voor het directiecomité van de NKGB
Bernard Melotte
Bestuurder - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Luxembourg
Axel de Donnea
Bestuurder - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Namur
Karen Vergauwen
Bestuurder - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Antwerpen
Patrick Jespers
Bestuurder - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Brussel
Frédéric Raes
Bestuurder - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van West-Vlaanderen
Jens Van den Wouwer
Bestuurder - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Leuven
Peter Pools
Bestuurder - afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Limburg
Maryline Langer
Maryline Langer
Bestuurder - Afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Eupen-Verviers