Niet-beslagbare bedragen

Hieronder vindt u het percentage van uw inkomen dat niet in beslag genomen kan worden. Opgelet, bij een beslag omwille van achterstallige alimentatiegelden kan uw inkomen wel volledig in beslag genomen worden.

Inkomen uit arbeid                                                                                              

Tot € 1.186 100% beslagvrij
Van € 1.186,01 – € 1.274 80% beslagvrij
Van € 1.274,01 – € 1.406 70% beslagvrij
Van € 1.406,01 – € 1.538 60% beslagvrij
Boven € 1.538 0% beslagvrij

Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 73 per kind ten laste.

Vervangingsinkomen

Tot € 1.186 100% beslagvrij
Van € 1.186,01 – € 1.274 80% beslagvrij
Van € 1.274,01 – € 1.538 60% beslagvrij
Boven € 1.538 0% beslagvrij

 Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 73 per kind ten laste.