Deinze

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van DEINZE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, administratief centrum, te 9800 Deinze, Brielstraat 27.

Tel. griffie: 09/386.26.34