Dendermonde

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van Dendermonde, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

Tel. griffie: 052/25.96.00