Deurne

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van het kanton DEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2100 Deurne (Antwerpen), Cogelsplein 46.

 

 

Tel. griffie: 03/ 324 27 18