Eeklo

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van EEKLO, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, eerste verdieping, te 9900 Eeklo, Stationsstraat 21.

 Tel. griffie: 09/377.17.00