G 1e kamer
arbeidsovereenkomsten arbeiders: art. 578 en 583 Ger.W.

elke eerste en derde maandag van de maand

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de G EERSTE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 1.2, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/C.

 

 

Tel. griffie: 09/234.50.00