G 3e kamer
arbeidsongevallen, beroepsziekten

Elke tweede en vierde maandag van de maand.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de G DERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 1.2, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/C.

 

 

Tel. griffie: 09/234.50.0