G 4e kamer
bijdragen werknemers en sociale zekerheid: art. 580 en 583 Ger.W.

Elke eerste maandag van de maand
Elke tweede en vierde donderdag van de maand

Opgelet: ENKEL de eerste maandag van de maand is voor geschillen bedoeld in artikel 580,1° Ger.W.

Om te verschijnen op MAANDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de G VIERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 1.1, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/C.

 

 

Tel. griffie: 09/234.50.00