G 6e kamer
sociale zekerheid werknemers: art. 580 en 583 Ger.W.

Elke eerste en derde vrijdag van de maand

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de G ZESDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 1.2, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/C.

 

 

Tel. griffie: 09/234.50.00