G 7e kamer
collectieve schuldenregeling: art. 578,14 Ger.W.

Niet de vijfde dinsdag of donderdag van de maand.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de G ZEVENDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 1.2, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/C.

 

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de G ZEVENDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 2.6, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

 

Tel. griffie: 09/234.50.00