Gent
burgerlijke zaken

Geen zittingen van 27/12/2021 tot en met 31/12/2021.

Er worden in de afdeling Gent van de politierechtbank Oost-Vlaanderen extra themazittingen corona ingericht (bovenop de in mijn e-mail van 16 oktober 2020 vermelde themazittingen). Daarvoor wordt een terechtzitting van de 6e k. vrijgehouden op volgende woensdagen (telkens om 9u00):

 26/05/2021 – 30/06/2021 

Deze zittingen dienen uitsluitend voor de behandeling van coronazaken (geen 'gewone' verkeerszaken).

Op deze zittingen mogen ook geen andere verzetten gedagvaard worden.

--------

Eerste en derde maandag van de maand.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de ACHTSTE KAMER van de POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in burgerlijke zaken, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 3.3, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

Tel. griffie: 09/234.53.50