Gent: vierde kanton

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van GENT IV, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zaal 2.3, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

Tel. griffie: 09/234.55.00