Geraardsbergen

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 09:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van het kanton Geraardsbergen, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Vredegerecht, te 9660 Brakel, Kasteelstraat 58. 

Tel. griffie: 055/42.34.25