Hamme

Om te verschijnen op (iedere) DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van het kanton Hamme, zitting houdende in de gewone gehoorzaal te 9220 Hamme, Meulenbroekstraat 20.

 

Tel. griffie: 052/25.01.80