Heist-op-den-Berg

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van HEIST-OP-DEN-BERG, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2220 Heist-op-den-Berg, Kerkhofstraat 2.

 

 

Tel. griffie: 015/ 24 60 07