Herzele

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van het kanton HERZELE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, administratief centrum, te 9550 Herzele, Stationsstraat 6.

Tel. griffie: 053/62.21.08